Avocat contestare decizie de pensionare 2023

I. Avocat specializat pe segmentul Asigurărilor Sociale (pensii)

Avocatul specializat vă oferă consultanță și reprezentare în fața autorităților publice și a instanțelor de judecată la contestarea deciziei de pensionare. Este necesară asistența juridică specializată în această materie în raport de vastitatea dispozițiilor legale aplicabile. Astfel, discutăm la nivel național de legilație în domeniu asigurărilor sociale începând cu anul 1960. Prima lege care a reglementat condițiile de pensionare a fost Legea 3/1977.

Astăzi, prin intermediul unui avocat puteți solicita lămuri la Casa de pensii cu privire la stabilirea și plata drepturilor de pensionare. În măsura în care vă nemulțumește cuantumul drepturilor stabilite prin decizia de pensionare, aveți posibilitatea de contestare a deciziei de pensionare.

Contestarea poate privi următoarele aspecte: stagiul complet de cotizare reținut; stagiul asimilat; stagiul potențial; stagiul total de cotizare realizat; reducerea vârstei de pensionare; acordarea indicelui de corecție; aplicarea stagiului derogator; punctajul mediu anual; punctajul aferent grupelor de muncă; valorificarea sporurilor cu caracter permanent sau nepermanent; valorificarea grupelor de muncă.

II. Avocat la contestarea deciziei de pensionare

De ce afirmăm că aveți nevoie de un avocat specializat la procedura de contestare a deciziei de pensionare? Răspunsul este cât se poate de simplu, procedura necesară în fața instanței de judecată în sensul de a putea califica nemulțumirea pensionarului în dispozițiile legale aplicabile pentru a obține câștig de cauză.

Avocat în contestarea deciziei de pensionare vă poate ajuta să vă obțineți drepturile cuvenite în raport de contribuțiile de asigurări sociale calculate și virate către bugetul asigurărilor sociale de stat. Adeseori este necesară în procedura de contestare a deciziei de pensionare efectuarea expertizei contabile judiciare, întrucât se constată nereguli cu privire la calcul drepturilor de pensionare, ca punctaje obținute.

III. Contestare decizie de pensionare

Avocatul vă aduce la cunoștiință că procedura de contestare a deciziei de pensionare nu mai este posibilă a fi introdusă la Casa județeană/teritorială de pensii din anul 2019. Astfel în prezent contesarea deciziei de pensionare poate fi introdusă doar la Tribunalul din circumscripția domiciliului pensionarului.

Ca și procedura, procesul civil cu avocat cuprinde trei etape: etapa scrisă; faza de judecată; faza de executare a sentinței civile. În etapa scrisă se redactează contestația împotriva deciziei de pensionare și se transmite către Tribunal, urmând ca cei de la Casa de pensii să își exprime punctul de vedere prin întâmpinare în termen de 25 de zile de la momentul primirii contestației de la Tribunal. Întâmpinarea se va comunica persoanei care a introdus contestația, aceasta având dreptul de a formula răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la momentul comunicării întâmpinării.

Avocatul vă reprezintă drepturile în faza de judecată, care la rândul ei cuprinde patru faze, respectiv: procedura prealabilă (verificări) probațiune, cercetarea judecătoreacă, dezbaterea fondului, pronunțarea sentinței. În prima etapă se discută în fața instanței probele propuse de părți prin contestație, întâmpinare, răspuns la întâmpinare, urmând ca instanța să aprecieze ce probe sunt pertinente, concludente și utile cauzei.

Avocat în procedura contestarea deciziei de pensionare presupune ca acesta să depune toate diligențele necesare pentru a arăta instanței pe baza de probe temeinicia contestației împotriva deciziei de pensionare.

În faza de cercetare judecătorească are loc inclusiv suplimentarea probatoriului în măsura în care instanța apreciază că mai sunt necesare probe pentru lămurirea litigiului. În măsura în care instanța se consideră lămurită acordă cuvântul în dezbateri părților pentru a-și susține argumentele prezentate în cerere sau a prezenta argumente noi.

După momentul în care instanța declară închise dezbaterilor pe fondul cauzei, cauza rămâne în pronunțare, astfel că nu se mai pot depune înscrisuri și nici nu se mai pot face alte susțineri. După acest moment, instanța urmează să pronunțe sentința în aceeași zi sau poate amâna pronunțare 14 zile.

IV. Avocat – Asistare și reprezentare în procedura de contestare a deciziei de pensionare

Cabinetul Cândea Law Office vă oferă asistență și reprezentare în procedura de contestare a deciziei de pensionare prin intermediul avocațiilor specializați în segmentul Asigurărilor sociale. Ne mândrim cu avocații Cabinetului care reușesc să vină în întâmpinarea pensionarilor spre a le oferi soluții optime pentru cazul lor specific. Putem afirma că am schimbat destinele unor oameni care după o viață de muncă le-a fost stabilită o pensie infimă prin intermediul contestației împotriva deciziei de pensionare. Pentru mai multe informații privind cazurile câștigate de avocații Cabinetului vă invităm să accesați următorul link.https://candealawoffice.com/articole/contestatie-decizie-de-pensionare/

În măsura vă considerați neîndreptățit cu privire la drepturile de pensionare stabilite aveți posibilitatea să ne transmiteți prin intermediul formularului de contact situația dumneavoastră.